Provádět v pravidelných termínech revize jímek skupiny A, B, C dává za povinnost zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ČSN 75 0905.

Revize, čištění, vizuální kontrola a zkouška těsnosti se provádí nejméně 1x za 5 let provozu jímky.

Revize, čištění, kontroly a zkoušky těsnosti smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostřed v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

Zaměření

  • celková kontrola jímky
  • vyčištění jímky
  • vizuální kontrola vnitřní plochy jímky
  • zkouška těsnosti jímky
  • vystavení protokolu o revizi jímky

  • 01
  • 02
  • 03

Simple Image Gallery Extended