602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Nádrže na ropné látky

Kategorie:

Provádět v pravidelných termínech revize nádrží (vyčištění, kontrolu vnitřní plochy, měření síly stěn, zkoušky těsnosti nádrže a potrubních rozvodů) dává za povinnost zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ČSN 65 0201, ČSN 75 3415.

Revize, čištění a zkouška těsnosti se provádí nejméně 1x za 5 let provozu nádrže nebo jde-li o starší nádrže podle skutečného stavu i ve lhůtách kratších

Revize, kontroly, čištění, měření a zkoušky těsnosti smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

 

Číst dál: Revize, čištění a zkoušky těsnosti  
Kategorie:

Provádět pravidelné kontroly technologického zařízení dává za povinnost zákona č. 254/2001 Sb., (vodního zákona), ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 75 3415.

Technologická kontrola se provádí 1x ročně

Kontrolu smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

 
Číst dál: Roční technologická kontrola
Kategorie:

Mít na stacionární nádrži zařízení proti přeplnění nebo signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny dává za povinnost ČSN 65 0201 - (Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady)

Provádíme
  • roční kontroly - funkčnost signalizace
  • montáže signalizace zabraňující přeplnění nádrže nebo signalizace maximální hladiny v nádrži
Číst dál: Montáž signalizace max. hladiny
Kategorie:
Natěračské a lakýrnické práce
  • nátěry vnitřních i vnějších stěn nádrže (ochrana proti důlkové korozi)
  • nátěry potrubních rozvodů
  • předepsané označení
Čistící práce - (odmaštění, mytí tlakovou vodou, odsátí po mytí)      
  • čištění příjezdových a manipulačních ploch
  • čištění skladovací nádrže nadzemní
  • čištění vstupních šachet u podzemních nádrží
Číst dál: Mytí a nátěry nádrže
Kategorie:

Nepoužívané skladovací nádrže musí být vyprázdněny od ropných látek a vyčištěny.

Ocelové skladovací nádrže odstavené na dobu delší než 6 měsíců, musí být opatřeny dočasnou protikorozní ochranou vnitřních stěn nádrže       

Zákon č. 254/2001 Sb. - (vodní zákon), ČSN 75 3415 - (Objekty pro manipulaci s ropnými látkami)

Při znovuuvedení do provozu takto odstavené nádrže musí být provedena nová vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže a zkouška těsnosti nádrže a potrubních rozvodů.

Číst dál: Odstavení nádrže mimo provoz