602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Nádrže na ropné látky

Nepoužívané skladovací nádrže musí být vyprázdněny od ropných látek a vyčištěny.

Ocelové skladovací nádrže odstavené na dobu delší než 6 měsíců, musí být opatřeny dočasnou protikorozní ochranou vnitřních stěn nádrže       

Zákon č. 254/2001 Sb. - (vodní zákon), ČSN 75 3415 - (Objekty pro manipulaci s ropnými látkami)

Při znovuuvedení do provozu takto odstavené nádrže musí být provedena nová vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže a zkouška těsnosti nádrže a potrubních rozvodů.

Zaměření
  • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
  • vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže
  • provedení dočasné protikorozní ochrany vnitřních stěn nádrže
  • nové přetěsnění a utěsnění nádrže a příslušenství
  • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
  • vystavení protokolu o odstavení nádrže dočasně mimo provoz

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
Kategorie: