602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Nádrže na ropné látky

Vyřazené nádrže včetně souvisejícího technologického vybavení a potrubních rozvodů musí být ihned po odstavení vyprázdněny od ropných látek, vyčištěny a provedena jejich ekologická likvidace.

Zákon číslo 254/2001 Sb. - (vodní zákon) ČSN 75 3415 - (Objekty pro manipulaci s ropnými látkami)

Zaměření
  • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
  • vyčištění potrubních rozvodů a příslušenství
  • celková likvidace nádrže a příslušenství rozřezáním na místě, nebo její odvoz
  • vyčištění úložiště
  • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
  • vystavení protokolu o celkové likvidaci

  

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
Kategorie: