602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Nádrže na ropné látky

Provádět v pravidelných termínech revize nádrží (vyčištění, kontrolu vnitřní plochy, měření síly stěn, zkoušky těsnosti nádrže a potrubních rozvodů) dává za povinnost zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ČSN 65 0201, ČSN 75 3415.

Revize, čištění a zkouška těsnosti se provádí nejméně 1x za 5 let provozu nádrže nebo jde-li o starší nádrže podle skutečného stavu i ve lhůtách kratších

Revize, kontroly, čištění, měření a zkoušky těsnosti smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

 

Zaměření
  • celková kontrola úložiště
  • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
  • vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže, defektoskopická proměření nádrže, nové přetěsnění
  • zkouška těsnosti nádrže a potrubních rozvodů
  • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
  • vystavení protokolu o revizi, čištění a zkouškách těsnosti (součástí je i protokol o odběru odpadů)

 

Nádrž nemusí být prázdná, látku přečerpáváme do přivezené mobilní cisterny cca 6 m3.

Zákazník nevede ani nenahlašuje žádné nebezpečné odpady, vše za Vás provádíme.

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
Kategorie: