Nádrže na ropné látky

Provádět pravidelné kontroly technologického zařízení dává za povinnost zákona č. 254/2001 Sb., (vodního zákona), ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 75 3415.

Technologická kontrola se provádí 1x ročně

Kontrolu smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

 
Zaměření
  • celková kontrola technického stavu zařízení
  • odkalení nádrže
  • kontrola vstupní šachty u podzemní nádrže
  • kontrola havarijní jímky
  • kontrola pláště nádrže, potrubních rozvodů příjmových a výdejních míst
  • kontrola protiexplozivní pojistky a signalizací
  • vystavení protokolu o kontrole

Případné drobné opravy (výměna těsnění, dotažení spojů apod.) provádíme přímo při kontrole.

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.jpg10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
Kategorie: