Vyřazené nádrže včetně souvisejícího technologického vybavení a potrubních rozvodů musí být ihned po odstavení vyprázdněny od ropných látek, vyčištěny a provedena jejich ekologická likvidace.

Zákon číslo 254/2001 Sb. - (vodní zákon) ČSN 75 3415 - (Objekty pro manipulaci s ropnými látkami)

Zaměření

 • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
 • vyčištění potrubních rozvodů a příslušenství
 • celková likvidace nádrže a příslušenství rozřezáním na místě, nebo její odvoz
 • vyčištění úložiště
 • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
 • vystavení protokolu o celkové likvidaci

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended