Nepoužívané skladovací nádrže musí být vyprázdněny od ropných látek a vyčištěny.

Ocelové skladovací nádrže odstavené na dobu delší než 6 měsíců, musí být opatřeny dočasnou protikorozní ochranou vnitřních stěn nádrže Zákon č. 254/2001 Sb. - (vodní zákon), ČSN 75 3415 - (Objekty pro manipulaci s ropnými látkami)

Při znovuuvedení do provozu takto odstavené nádrže musí být provedena nová vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže a zkouška těsnosti nádrže a potrubních rozvodů.

Zaměření

 • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
 • vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže
 • provedení dočasné protikorozní ochrany vnitřních stěn nádrže  
 • nové přetěsnění a utěsnění nádrže a příslušenství
 • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
 • vystavení protokolu o odstavení nádrže dočasně mimo provoz

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended