Provádět v pravidelných termínech revize nádrží (vyčištění, kontrolu vnitřní plochy, měření síly stěn, zkoušky těsnosti nádrže a potrubních rozvodů) dává za povinnost zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ČSN 65 0201, ČSN 75 3415.

Revize, čištění a zkouška těsnosti se provádí nejméně 1x za 5 let provozu nádrže nebo jde-li o starší nádrže podle skutečného stavu i ve lhůtách kratších.

Revize, kontroly, čištění, měření a zkoušky těsnosti smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

Zaměření

 • celková kontrola úložiště
 • vyčerpání obsahu nádrže, vyčištění nádrže
 • vizuální kontrola vnitřní plochy nádrže, defektoskopická proměření nádrže, nové přetěsnění
 • zkouška těsnosti nádrže a potrubních rozvodů
 • odvoz a celková likvidace vyjmutých odpadů
 • vystavení protokolu o revizi, čištění a zkouškách těsnosti (součástí je i protokol o odběru odpadů)

Nádrž nemusí být prázdná, látku přečerpáváme do přivezené mobilní cisterny cca 6 m3. Zákazník nevede ani nenahlašuje žádné nebezpečné odpady, vše za Vás provádíme.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended