Provádět pravidelné kontroly technologického zařízení dává za povinnost zákona č. 254/2001 Sb., (vodního zákona), ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 75 3415.

Technologická kontrola se provádí 1x ročně

Kontrolu smí provádět pouze organizace, která je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí v Praze a její činnost je v souladu s vyhláškou 175/2011 Sb.

Zaměření

 • celková kontrola technického stavu zařízení
 • odkalení nádrže
 • kontrola vstupní šachty u podzemní nádrže
 • kontrola havarijní jímky
 • kontrola pláště nádrže, potrubních rozvodů příjmových a výdejních míst
 • kontrola protiexplozivní pojistky a signalizací
 • vystavení protokolu o kontrole Případné drobné opravy (výměna těsnění, dotažení spojů apod.) provádíme přímo při kontrole.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended