602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Plynová zařízení

Provést výchozí revizi a zkoušku těsnosti dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Výchozí revize se provádí pouze jednou před uvedením plynového zařízení do provozu

Výchozí revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení

 

Číst dál: Výchozí revize

Plynárenská zařízení - plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení

Odběrná plynová zařízení (OPZ) - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče)

Číst dál: Provozní revize

Plynárenská zařízení - plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení

Odběrná plynová zařízení (OPZ) - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče)

Provést kontrolu plynového zařízení dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Kontrola plynového zařízení se provádí po 1 roce provozu

Kontrola plynového zařízení se neprovádí, když se provádí provozní revize

 

Smyslem kontroly plynového zařízení je posouzení stavu, který zaručuje spolehlivý a bezpečný provoz.

Číst dál: Kontrola plynového zařízení

Provést odbornou prohlídku dává za povinnost vyhláška č. 91/1993 Sb., související předpisy vyhláška 85/1978 Sb., 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Nízkotlaká kotelna - kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Číst dál: Odborná prohlídka