602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Plynová zařízení

Plynárenská zařízení - plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení

Odběrná plynová zařízení (OPZ) - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče)

Provést kontrolu plynového zařízení dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Kontrola plynového zařízení se provádí po 1 roce provozu

Kontrola plynového zařízení se neprovádí, když se provádí provozní revize

 

Smyslem kontroly plynového zařízení je posouzení stavu, který zaručuje spolehlivý a bezpečný provoz.

Zaměření
  • funkčnost měřících a bezpečnostních zařízení (poruchové stavy)
  • funkčnost odtahových systémů, větrání
  • funkčnost spotřebičů a uzavíracích kohoutů
  • těsnost pevných spojů, rozebíratelných spojů, kohoutů, uzávěrů, ventilů
  • vyhledávání případných úniků a měření CO
  • vybavení po stránce bezpečnosti a požární ochrany
  • vystavení zprávy o provedené kontrole

05.jpg08.jpg01.JPG06.jpg03.jpg09.JPG07.JPG04.JPG10.jpg02.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com