Provést odbornou prohlídku dává za povinnost vyhláška č. 91/1993 Sb., související předpisy vyhláška 85/1978 Sb., 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Nízkotlaká kotelna - kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Odborná prohlídka se provádí

 • po 1 roce provozu před uvedením kotelny do provozu
 • po opravě u sezónního provozu
 • před zahájením sezóny

Smyslem odborné prohlídky je posouzení stavu plynové kotelny, který zaručuje spolehlivý a bezpečný provoz.

kotelna I.      kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW

kotelna II.     kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW

kotelna III.   kategorie kotelna se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW

Zaměření

 • kontrola stavu kotelny
 • kontrola vnějšího i vnitřního stavu kotlů
 • ověření a funkčnost měřících zařízení, ovládacích zařízení, bezpečnostních zařízení
 • ověření a funkčnost odtahových systémů, větrání, odsávání, poruchových stavů
 • ověření a funkčnost uzavíracích armatur, tlakoměrů, manometrů
 • kontrola těsnosti pevných spojů, rozebíratelných spojů, kohoutů, uzávěrů, ventilů
 • kontrola a měření spotřebičů, vyhledávání případných úniků, měření CO
 • kontrola vybavení bezpečnostními tabulkami, provozními řády, návody k obsluze
 • kontrola vybavení protipožární technikou a osobními ochrannými prostředky
 • vystavení zprávy o provedené odborné prohlídce

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended