Provést výchozí revizi a zkoušku těsnosti dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Výchozí revize se provádí pouze jednou před uvedením plynového zařízení do provozu.

Výchozí revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení.

Zaměření

 • kontrola provedení plynovodu z technického hlediska
 • kontrola jednotlivých úseků plynovodu (sváry, spoje, šroubení)
 • příprava plynovodu na zkoušku
 • vlastní zkouška a výpočet netěsnosti
 • vystavení zprávy o zkoušce a o výchozí revizi

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended