602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Tlaková zařízení

Provést výchozí revizi dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 90

Výchozí revize se provádí před uvedením do provozu 

nových nádob

rekonstruovaných nebo opravených

nádob, u nichž došlo ke změně použití či přemístění

 

Výchozí revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení
Číst dál: Výchozí revize  

Provést provozní revizi dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 91

Provozní revize se provádí - do dvou týdnů po zahájení provozu potom 1 x za 2 roky
Provozní revize nádrže na LPG se provádí    1 x za rok

 

Provozní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení
Číst dál: Provozní revize

Provést vnitřní revizi dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 94

Vnitřní revize se provádí  ve lhůtě né delší než 5 let
před a po rekonstrukci nebo po opravách většího rozsahu
byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky
po každém přemístění (netýká se pojízdných, přenosných a nově dodaných nádob)
při sezónním provozu před započetím každé sezony
před změnou pracovní látky
při zhoršení jakosti nádoby (trhliny, selhání výstroje, deformace stěn apod.)

 

Vnitřní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení
Číst dál: Vnitřní revize

Provést zkoušku těsnosti dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 107

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem hydraulickým nebo pneumatickým

 

Zkoušku těsnosti provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení

 

Číst dál: Zkouška těsnosti

Provést tlakovou zkoušku dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 117

Tlaková zkouška se provádí     nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:
po každé opravě nebo rekonstrukci

po provozní přestávce delší než 2 roky

pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným 
po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné
po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty
při zhoršení stavu nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby

 

Tlaková zkouška nádrže na LPG se provádí nejpozději 1x za 12 let od předchozí tlakové zkoušky

 

Tlakovou zkoušku provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení
Číst dál: Tlaková zkouška