602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Tlaková zařízení

Provést vnitřní revizi dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 94

Vnitřní revize se provádí  ve lhůtě né delší než 5 let
před a po rekonstrukci nebo po opravách většího rozsahu
byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky
po každém přemístění (netýká se pojízdných, přenosných a nově dodaných nádob)
při sezónním provozu před započetím každé sezony
před změnou pracovní látky
při zhoršení jakosti nádoby (trhliny, selhání výstroje, deformace stěn apod.)

 

Vnitřní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení

 

Revize se provádí zejména u těchto nádob:

 • vzdušníky kompresorů
 • expanzomaty
 • odlučovače oleje
 • zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení
Zaměření
 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů 
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • měření nádoby ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy vnitřní revizi (součástí vnitřní revize je protokol o zkoušce těsnosti)

U nepřístupných, neprůlezných nádob z vnitřní strany se vnitřní revize provádí náhradní metodou diagnostiky zbytkových tlouštěk stěn nádob - měření síly stěn ultrazvukem a detektorem ve smyslu ČSN 69 0012.

 

01.JPG08.JPG03.JPG06.jpg09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com