602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Tlaková zařízení

Provést zkoušku těsnosti dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 107

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem hydraulickým nebo pneumatickým

 

Zkoušku těsnosti provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení

 

Zkouška těsnosti se provádí zejména u těchto nádob:

 • vzdušníky kompresorů
 • expanzomaty
 • odlučovače oleje
 • zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení
Zaměření
 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů 
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • plnění a tlakování zkušebním médiem
 • měření zkušebními a ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy o zkoušce těsnosti

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com