602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Tlaková zařízení

Provést tlakovou zkoušku dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 117

Tlaková zkouška se provádí     nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:
po každé opravě nebo rekonstrukci

po provozní přestávce delší než 2 roky

pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným 
po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné
po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty
při zhoršení stavu nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby

 

Tlaková zkouška nádrže na LPG se provádí nejpozději 1x za 12 let od předchozí tlakové zkoušky

 

Tlakovou zkoušku provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení

Tlaková zkouška se provádí zejména u těchto nádob:

 • vzdušníky kompresorů
 • expanzomaty
 • odlučovače oleje
 • zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení
Zaměření
 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů 
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • plnění a tlakování zkušebním médiem
 • měření zkušebními a ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy o tlakové zkoušce
 • školení obsluh tlakových nádob (provádí se 1x za 3 roky)

 

01.JPG08.JPG03.JPG06.JPG09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.JPG10.JPG

 


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com