• ultrazvukové měření síly stěn nádob a detekci netěsnosti
 • kontrola a montáž manometrů a ostatních zabezpečovacích zařízení
 • školení obsluh tlakových nádob (provádí se 1x za 3 roky)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended