Provést tlakovou zkoušku dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 117

Tlaková zkouška se provádí

 • nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:
 • po každé opravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší než 2 roky pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty
 • při zhoršení stavu nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby

Tlaková zkouška nádrže na LPG se provádí nejpozději 1x za 12 let od předchozí tlakové zkoušky

Tlakovou zkoušku provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení.

Tlaková zkouška se provádí zejména u těchto nádob: vzdušníky kompresorů, expanzomaty, odlučovače oleje, zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení

Zaměření

 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • plnění a tlakování zkušebním médiem
 • měření zkušebními a ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy o tlakové zkoušce

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended