Provést vnitřní revizi dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 94

Vnitřní se provádí ve lhůtě né delší než 5 let

 • před a po rekonstrukci nebo po opravách většího rozsahu
 • byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky
 • po každém přemístění (netýká se pojízdných, přenosných a nově dodaných nádob)
 • při sezónním provozu
 • před započetím každé sezony
 • před změnou pracovní látky při zhoršení jakosti nádoby (trhliny, selhání výstroje, deformace stěn apod.)

Vnitřní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení.

Revize se provádí zejména u těchto nádob: vzdušníky kompresorů, expanzomaty, odlučovače oleje, zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení

Zaměření

 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • měření nádoby ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy vnitřní revizi (součástí vnitřní revize je protokol o zkoušce těsnosti)

U nepřístupných, neprůlezných nádob z vnitřní strany se vnitřní revize provádí náhradní metodou diagnostiky zbytkových tlouštěk stěn nádob - měření síly stěn ultrazvukem a detektorem ve smyslu ČSN 69 0012.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended