Provést zkoušku těsnosti dává za povinnost vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012, čl. 107

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem hydraulickým nebo pneumatickým

Zkoušku těsnosti provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním pro tlaková zařízení.

Zkouška těsnosti se provádí zejména u těchto nádob: vzdušníky kompresorů, expanzomaty, odlučovače oleje, zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení

Zaměření

 • kontrola předepsané dokumentace nádoby
 • způsobilost obsluhy
 • celkový stav nádoby (pořádek, čistota a způsob provozu)
 • nepoškozenost a čitelnost štítků, funkčnost manometrů
 • bezpečnostní výstroj regulačního, uzavíracího a blokovacího zařízení
 • celkový stav nádoby na vnější i vnitřní straně včetně všech výstupů
 • plnění a tlakování zkušebním médiem
 • měření zkušebními a ultrazvukovými přístroji
 • vystavení zprávy o zkoušce těsnosti

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended